Toegankelijkheid

Skip to main content

Bomen en landschapselementen

Wat zijn kenmerkende landschapselementen?

Waadhoeke is een open gemeente. Toch komt er best veel beplanting voor. Kenmerkende beplantingen in Waadhoeke zijn:

  1. Beplantingen op erven rond (woon)boerderijen (erfbeplanting)
  2. Beplanting langs wegen (wegbeplanting)
  3. Beplanting rond terreinen van staten en stinzen en rond kerken
  4. Kleine bosjes
  5. En speciaal in het gebied tussen Marsum en Wier (het Gardenierslandschap) beplanting op de randen van percelen

Voor erfbeplanting, wegbeplanting, beplanting rond staten en stinzen en voor bosjes keken we wat de karakteristieke eigenschappen van die beplanting nu precies zijn. Voor het Gardenierslandschap is dit al eerder gebeurd. Dit is vastgelegd in de beleidsregel Gardenierslandschap tussen Wier en Marsum.