Toegankelijkheid

Skip to main content

Bomen en landschapselementen

Onderzoek bomen en landschapselementen

Bomen en landschapselementen zijn belangrijk voor ons landschap, voor onze dorpen, de stad en de natuur. Zij zorgen ook voor gezonde lucht, beschutting tegen wind of hitte en voor het vasthouden van water.

We vinden het belangrijk om waardevolle bomen en landschapselementen te behouden. Die ene mooie grote beuk voor de pastorie, de prachtige erfbeplanting rond de boerderij, de bomen rond de kerk of de beplanting op de randen van percelen in delen van het landelijke gebied.

Maar waar in de gemeente staan deze belangrijke bomen en landschapselementen? En welke bomen en landschapselementen zijn waardevol? Dat wil gemeente Waadhoeke graag weten. Allereerst om samen de trots van Waadhoeke te bepalen. En ook om daarvoor beleid te maken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we regels maken zodat waardevolle bomen niet zomaar gekapt kunnen worden. Of dat we helpen om waardevolle bomen en landschapselementen te behouden. Bijvoorbeeld door advies over de verzorging.

In de periode september 2022-februari 2023 brachten we de waardevolle bomen en landschapselementen in kaart. Kies “Wat zijn de uitkomsten?” voor meer informatie.

Illustratie van kop-hals-rompboerderij