Toegankelijkheid

Skip to main content

Bomen en landschapselementen

Bomen en landschapselementen

Bomen

Wanneer spreken we van een boom? Een boom heeft een groot aantal wortels, een stam en een kroon. De kroon van een boom bestaat uit takken en bladeren. Bomen staan soms alleen in een tuin of op een plein. Andere bomen vormen samen een rij, laan of boomgroep.

Landschapselementen

In deze inventarisatie kijken we niet alleen naar bomen maar ook naar landschapselementen. De landschapselementen die we in kaart brengen liggen in het landelijke gebied. Het zijn struiken of bomen of een combinatie van struiken en bomen. Voorbeelden zijn bomen en/of struiken rond erven van boerderijen of beplanting op de randen van percelen in het landelijke gebied. Ook kleine bosjes vallen hieronder.